Nergens in het Meetjesland is de invloed van de zee zo tastbaar aanwezig als in het Krekengebied