Cadzand

Cadzand-Bad is een badplaats, gelegen aan de kust van Zeeuws-Vlaanderen, in de gemeente Sluis. Cadzand-Bad ligt in het uiterste zuidwesten van Nederland aan de grens met België en is een onderdeel van het naburige Cadzand.

In de Nederlandse binnenwateren en langs de kust staan meetpalen die zijn voorzien van apparatuur die belangrijke data genereert. Dit zijn gegevens over waterstanden, bodemdaling en zoutgehalte van het water. De stalen buispalen zijn uitgerust met een bordes waaraan meetapparatuur bevestigd is. De verzamelde gegevens worden continu en automatisch naar een datacentrum van Rijkswaterstaat (RWS) doorgeseind waar deze informatie bijgehouden en voor diverse doeleinden gebruikt wordt.

Share to...