Keuzemeersen

Willows Row In The FogPin
Willows row in the fog

De Keuzemeersen zijn een klein maar zeer waardevol natuurgebied tussen Leie en E40 in Baarle-Drongen.Hier is het typische meersenlandschap bewaard gebleven: kleine weilandpercelen met knotwilgen, een oeverwal en een fijnmazig netwerk van slootjes. Een regelbare stuw regelt het waterpeil van de centrale meersen. .Door de meersen loopt een wandelpad.

De keuzemeersen ken ik voorlopig enkel en alleen maar van in behoorlijk mistige omstandigheden. Mist in welke vorm ook is sowieso mijn ding. Ik vind het dan ook fijn om in dit mooie gebied talrijke mist sfeer foto’s te hebben gemaakt.

De lente met zijn pallet aan lentekleuren is uiteraard ook spectaculair zonder mist.

Share to...